The Review of Diabetic Studies

Vol 13, Issue 4, 2016

Athanasia Papazafiropoulou, Konstantina Anagnostopoulou, Konstantina Petropoulou, Andreas Melidonis ,Nikolaos Papanas
Theodosios D. Filippatos , Demosthenes B. Panagiotakos , Ekavi N. Georgousopoulou, Evangelia Pitaraki , Georgia-Maria Kouli ,Christina Chrysohoou , Dimitrios Tousoulis , Christodoulos Stefanadis , Christos Pitsavos
Jaana Nevalainen ,Heidi Appelblom, Mikko Sairanen ,Mika Gissler ,Susanna Timonen ,Markku Ryynänen
Efi Koloverou , Demosthenes B. Panagiotakos , Ekavi N. Georgousopoulou , Athanasios Grekas , Aimilia Christou, Michail Chatzigeorgiou ,Christina Chrysohoou , Dimitrios Tousoulis , Christodoulos Stefanadis , Christos Pitsavos

Downloads

Editor

Demosthenes Panagiotakos
MD, PhD

Abbreviation Title

Rev Diabet Stud

Frequency

Quarterly

Bibliographic Listings

Abstracted and Indexed in