The Review of Diabetic Studies

Vol 10, Issue 1, 2013

Giorgina Barbara Piccoli , Roberta Clari, Sara Ghiotto, Elena Mongilardi , Martina Ferraresi ,Natascia Castelluccia , Nicoletta Colombi , Giuseppe Mauro ,Elisabetta Tavassoli , Carmela Melluzza, Alessandro Rolfo , Tullia Todros ,Gianfranca Cabiddu , Giuseppe Gernone
Christina Chrysohoou , Christos Pitsavos , Gerasimos Siasos , Evangelos Oikonomou, Athanasios Patialakas, George Lazaros , Theodora Psaltopoulou , Marina Zaromitidou , Polina Kourkouti , Dimitris Tousoulis , Christodoulos Stefanadis ,Demosthenes Panagiotakos ,John Varlas
Konstantina Argyri , Eirini Psarou , Antonios Zampelas , Maria Kapsokefalou ,Alexios Sotiropoulos, Athanasia Papazafiropoulou
Sandra Hummel, Daniela Much, Michaela Rossbauer , Anette-G. Ziegler, Andreas Beyerlein
Sahar K. Hegazy , Tarek M. Mostafa , Dalia R. El-Afify ,Osama A. Tolba ,Manal A. Eid
Giorgina B. Piccoli, Sara Ghiotto, Roberta Clari, Federica Neve Vigotti, Irene Moro ,Elisabetta Tavassoli, Carmela Melluzza, Clara Monzeglio , Valentina Donvito , Filomena Leone , Rossella Attini, Federica Fassio , Silvia Parisi , Eleonora Pilloni ,Giorgio Grassi ,Domenica Giuffrida , Alessandro Rolfo, Tullia Todros

Downloads

Editor

Demosthenes Panagiotakos
MD, PhD

Abbreviation Title

Rev Diabet Stud

Frequency

Quarterly

Bibliographic Listings

Abstracted and Indexed in